Hôm nay tôi kỷ niệm 30 năm ngày gia đình tôi đặt chân lên đất Pháp. Trong 30 năm biết bao vật đổi sao dời, thời gian thề hiện trên mái tóc điểm sương, trên những nếp nhăng ở vầng trán khoé mắt, trên nụ cười ít khi trọn vẹn. Thế hệ của tôi dù sống ở trong hay ngoài nước đều là thế hệ của những con người cần cù vất vả. Nay thấy thế hệ hậu sinh sống dễ thở hơn, không biết đến chiến tranh, tôi mừng cho bầy trẻ, nhưng không khỏi tủi cho những người cùng khổ của thế hệ tôi.