Có bao nhiêu 60 năm, 60 năm cuộc đời, 26 năm đầu tại Việt Nam, 34 năm sau bôn ba xứ người. Thế là thế đời sống không là bao. Hôm nay kỷ niệm 34 năm tôi đặt chân lên đất Pháp. Hôm nay bà già đi ra biển Trouville (thành phố ven biển miền bắc nước Pháp). Từng bước chân đặt trên bãi cát cũng như từng bước chân đi trên cuộc đời suốt 60 năm qua. Có bước nhẹ thênh thang có bước nặng trĩu muốn té qụy. Nhưng con người tôi không hiểu sao cứ luôn lạc quan yêu đời, nên vẫn đều bước trên quảng đời còn lại.

_P1040043

_P1040053

_P1040096

_P1040065

_P1040072

_P1040091