Chiều chủ nhật ngồi trong thư viện đọc nhiều loại sách báo thời trang, văn học nghệ thuật, tin học, tình cờ đụng phải một bài báo nói về các ngôn ngữ có nguy cơ biến mất trên địa cầu vì không còn người nào sử dụng nữa. Theo bài báo này, đó là những ngôn ngữ có dưới 10.000 người sử dụng. Cũng theo bài báo này, trọng lượng của một ngôn ngữ không chỉ ở số người sử dụng ngôn ngữ đó mà còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác như : sự hiện diện của ngôn ngữ đó trên internet, số giải Nobel văn chương, số sách và tài liệu nghiên cứu được ấn hành bằng ngôn ngữ đó... Vì vậy tiếng Anh tuy không là tiếng mẹ đẻ của nhiều người bằng tiếng Tàu, nhưng "nặng cân" hơn vì là ngôn ngữ chính trong nghiên cứu khoa học, kinh doanh quốc tế, trên mạng...  Là người Việt với mối ưu tư giữ gìn, truyền bá ngôn ngữ mình, tôi tự nhủ sẽ cố gắng tùy theo sức mình đóng góp trên mạng (phương pháp nhanh và dễ dàng nhất, không cần phải là văn hào) để tiếng Việt có một chỗ đứng dù nhỏ nhoi trong hàng trăm thứ tiếng khác.