A propos de l'auteur ntplan

 

Quelques mots sur moi

Là một phụ nữ VN sống trên đất Pháp, tôi muốn ghi lại trên blog này cuộc sống, con người, cảnh vật hàng ngày cùng những suy tư, tình cảm, ước mơ của một người Việt Nam tha hương nhưng vẫn mong giữ mãi ngôn ngữ, cảm xúc, tâm hồn Việt Nam.

Mes centres d'intérêt

Viết lách, vẽ vời, đi bộ, đan len, cắt tóc