Sáu mươi mốt cái xuân nồng. Một ngày sinh nhật không ít chuyện bực dọc trong việc làm. Sao tuổi này mà vẫn còn phải "sáng cắp ô đi tối vác ô về" ? Cơm ăn càng ngày càng ít, ăn nhiều bụng dạ lình bình khó tiêu, sao lại vẫn cứ miệt mài kiếm cơm ! Tuổi này phải là tuổi vui thú điền viên, ngồi đan áo bên bếp lửa hồng, ngao du sơn thủy, nằm dài đọc sách suốt ngày và nhiều thú vui êm đềm thanh tao nhẹ nhàng khác.