Đến La Rochelle, thành phố nằm ven bờ Đại Tây Dương, thăm bạn xưa. Một ngày nắng thật đẹp. Ăn uống, cười giởn, thả bộ dọc bờ biển, nhắc chuyện xưa, kể chuyện nay, những người còn, những người đã khuất...

IMAG0727

larochelle 

IMAG0675

IMAG0692

IMAG0699

IMAG0704

IMAG0711

larochelle1

IMAG0721

IMAG0731

larochelle2