CoQue

Tạm biệt nhé cô Quế, vị thày anh văn đáng kính đã không những có công rèn luyện chữ nghĩa mà còn dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh nên người hữu dụng. Học sinh của cô từng đứa một là một phần của đời cô. Đám học trò cô không ai là không nhớ quyển tập chép phạt ngày xưa : động từ, từ vựng anh ngữ mà không thuộc là "10 times" chép đủ trong quyển tập nhớ đời này, chưa kể những luật ngữ pháp quan trọng mà lơ tơ mơ không nắm vững là có thể lãnh đủ "100 times" như chơi. Nhiều năm sau, gặp lại cô ở Paris, cô công nhận "tụi con hồi nhỏ dễ thương". Cô cũng nhắc lại châm ngôn của trường mình, ngôi trường cô đã từng là học sinh, rồi sau đó suốt đời cống hiến công sức trong việc giáo dục thế hệ sau : "Être utile à tous, ne nuire à personne" (có ích cho mọi người, không làm hại bất cứ ai). Cô ơi, con xin nhớ mãi và cố gắng thực hiện châm ngôn này trong cuộc sống.

https://photos.google.com/share/AF1QipOTpNu2sA8IAijaySU94XK17xq8xC4oYsOadsRcgsyN6Li23oGniWJErN3aCspt-g?key=bkozVGg1MTNqZlAxb1FEel9pQnJqVFVNRG1ma0N3