Mừng lục tuần tập thể cùng các bạn thời trung học xa xưa, học chung lớp nên tuổi cũng trạc bằng nhau. Tình bạn thắm thiết trên 40 năm dù cách xa nhau 5 châu 4 biển cũng cố gắng tụ họp tại Houston lần này.

IMAG0040

IMG_1754

IMG_1797

IMG_1830