Hôm nay tôi mừng lục tuần. Tự thưởng cho mình cái máy mới để vui chơi. Nợ tang bồng cũng vừa trả xong, từ nay mặc sức mà "đường mây rộng thênh thang cử bộ". Bây giờ thì còn cử bộ, vài năm nữa chắc lết bộ. Nhưng ngày nào còn sức thì cố gắng yêu người yêu đời, làm đẹp đời mình làm đẹp đời người, để mai đây đến lúc được gọi về thì thanh thản ra đi, về nhà cha. Sinh ký tử quy.

P1040116