Thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Trước mắt là viễn ảnh của hai ngày cuối tuần thảnh thơi. Không túi thơ, không bầu rượu nhưng ta đây cũng thích như các cụ xưa, HƯỞNG NHÀN. Người xưa nhấp rượu ngâm thơ, người nay uống càphê... viết blog. Trong lúc chờ đợi hưởng nhàn lâu dài, tạm thời ta vui cảnh nhàn 2 ngày cuối tuần.

Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn?
(Biết nhàn thì nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn ?)