31 năm tôi đặt chân trên đất Pháp. Năm tháng trôi qua cái vèo. Cuộc đời thoáng qua như giấc ngủ trưa.