PetitRobert2013Pháp có hai từ điển phổ biến nhất là RobertLarousse, phát hành hàng năm, bổ sung với nhiều từ mới, danh nhân mới. Hôm nay Robert ra mắt thị trường với ấn bản Robert 2013. Trong số các từ mới được kết nạp, có hai món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam là "Bò bún" và "Phở". Độc đáo !

http://www.actualitte.com/actualite/patrimoine-education/scolarite-france/un-petit-robert-2013-a-l-arrache-avec-cyberdependance-et-blender-34878.htm