Hôm nay tròn 27 năm tôi sống xứ người. Xứ người cho tôi chỗ nương thân bao nhiêu năm nay nhưng đây vẫn là xứ người, không phải xứ tôi. Mà xứ tôi cũng không còn là xứ tôi nữa. Tôi suốt đời dai dẳng với nỗi buồn viễn xứ mênh mang.