Gõ tiếng Việt dễ dàng, đơn giản với trang web sau đây : http://www.incks.com/en/vietnamese.html

vietnamesekeyboard

Hoặc với Vietnamese Keyboard Online :

http://usefulwebtool.com/en/vietnamese-keyboard.php