"The Woman in the Fifth" (Người đàn bà quận 5) của Douglas Kennedy lấy Paris làm bối cảnh. Lại thêm một truyện hồn ma không siêu thoát. Không thua gì các chuyện Liêu trai chí dị.

womaninthefifth