Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ lần thứ 12 đang diễn ra tại Québec, một vài số liệu về số người biết tiếng Pháp (200 triệu) và số người thật sự sử dụng lưu loát tiếng Pháp (128 triệu) trên toàn thế giới. Nếu so với tiếng Việt với hơn 80 triệu người sử dụng, chúng ta không khỏi tự hào ngôn ngữ Việt Nam cũng là một ngôn ngữ có tầm cỡ. Đồng thời chúng ta cũng có bổn phận phát triển tiếng nước mình.