Giới thiệu một vài tác phẩm Truyện cổ dân gian do tác giả Phan Xuân Viện sưu tầm, biên soạn.

Vien_tacpham